Dogodek

Tilen Basle & II. gimnazija Maribor: NIKOLI NE IZGUBI SVOJE DUŠE

Naslov je prevod projekta "Never Lose Your Soul" v okviru katerega so dijaki II. gimnazije Maribor potovali v UGANDO.

Projekt, v katerem želimo najbolj ranljive in dragocene dele naše narave, to so območja varovane narave, vrniti v roke tistih, ki so vedno bili njihovi najboljši skrbniki - lokalno prebivalstvo. Vendar to ni vedno lahko, saj za mlade ta območja velikokrat niso zanimivi življenjski prostori za ustvarjanje družine in opravljanje poklica za katerega so se izobraževali. Zdi se, da je to skupni imenovalec vsem nacionalnim parkom, ki smo jih (ali jih še bomo) v okviru tega projekta obiskali.
Poprečna starost prebivalcev v osrčju Triglavskega narodnega parka, v dolini Trente, je 67 let. Mladih družin je zelo malo. Poprečna starost na jezeru Bunyonyi (Uganda) je 15 let, vendar je tam priložnosti za redno delo tako malo, da mladi množično odhajajo v mesta in hrepenijo po življenju, ki ga živimo Evropejci.
Naše fotografije in kraki filmčki bodo govorili o življenju, ki kot dobra vrtna zemlja sama po sebi ne daje ničesar, če vanjo ne sejemo, sadimo in jo negujemo. Če v življenje ničesar ne vlagamo, nič ne tvegamo in ne verjamemo, da je nemogoče mogoče, kaj potem od njega sploh lahko pričakujemo? V posnetkih boste našli radost in optimizem, zaradi katerega smo projekt začeli in upanje, ki ga žene. Upanje, ki je naša notranja moč. Moč, ki nam pomaga soočiti se z razcepi in protislovji v katerih živimo. Predvsem slednje - protislovja, ki jih opazimo šele, ko v sebi začutimo, kako ranljivi smo. Vsi.