Galerija

Zlatko Fišer: ŽENSKE SVETA
Erik Bauman: BOLIVIJA
D. Vranc in Z. Fišer: JUŽNA INDIJA
D. Vranc in Z. Fišer: RAJASTAN
Zlatko Fišer: SEVERNA INDIJA
Erik Bauman: INDONEZIJA
Zlatko Fišer: ZAHODNA AVSTRALIJA
Erik Bauman: ŠKOTSKA